KHOAN GIẾNG ĐÁ

KHOAN GIẾNG ĐÁ
KHOAN GIẾNG CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ NƯỚC, KHOAN GIẾNG GIA ĐÌNH, KHOAN HẠ MỰC NƯỚC NGẦM, SỬA CHỮA, THỔI RỬA GIẾNG KHOAN. THI CÔNG NHANH – GIÁ CẠNH TRANH. 0242.2345.666 – 0986.28.3689. email: thamdodiachat@gmail.com

– Chuyên khoan giếng gia đình Φ60 – Φ90 , khoan giếng công nghiệp Φ110 – Φ125 trên mọi địa hình.
– Sửa chữa giếng khoan, giếng không lên nước, xử lý tất cả các sự cố về giếng, điện nước, máy bơm.
– Khoan cắt đá lấy nước ngầm.

– Khoan rút lõi lấy mẫu địa chất

– Khoan thăm dò đánh giá trữ lượng nước

– Khoan ngang qua đường

0986283689 – 0936180018

 

khoan gieng gia re 4 khoan gieng gia re 3 khoan gieng gia re 6 khoan gieng gia dinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOAN GIẾNG CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ NƯỚC, KHOAN GIẾNG GIA ĐÌNH, KHOAN HẠ MỰC NƯỚC NGẦM, SỬA CHỮA, THỔI RỬA GIẾNG KHOAN. THI CÔNG NHANH – GIÁ CẠNH TRANH. 0242.2345.666 – 0986.28.3689. email: thamdodiachat@gmail.com

Share this post

4 thoughts on “KHOAN GIẾNG ĐÁ

Post Comment