Cách Xác Định Nước Ngon Qua Phôi Địa Chất

0986283689 

Cách kiểm tra nguồn nước qua mẫu phôi địa chất khoan lên:

1, Đối với giếng đá: chỉ có đá phong hóa, mẫu đá có các vết nứt gãy, có hang, đá khó lấy mẫu mới có nước ( các loại đá không có nước: than đá, đá gan trâu, đá trắng, đá xanh, đá khoan lên đặc kín…)

–>  chất lượng nước ở giếng đá này tương đối tốt, gần như không có sắt và mangan, chỉ có đá vôi (canxi)

Sau đây là một vài mẫu đá không có nước:

khoan gieng gia re 3

 

 

 

Đá có nước:

khoan gieng gia dinh

2, Đối với giếng đất, cát: mẫu phôi khoan lên là đất, bùn hoặc cát mịn không nước. mãu địa chất có nước là: cát đen hoặc cát vàng hạt to hoặc sỏi cuội .

Chất lượng nước của các giếng khoan này:

– Cát đen: chất lượng nước kém, nhiều tạp chất, kim loại nặng.

– Cát vàng:

+  Váng óng, lẫn cát trắng: chất lượng tươg đối tốt, ít sắt.

+  Vàng cháy: chất lượng TB, vẫn còn sắt và tạp chất.

3, Đối với giếng sỏi, đá cuội:

– Sỏi trắng: ít sắt, tạp chất.

– Sỏi vàng lẫn trắng: tốt hơn sỏi trắng, rất ít sắt, tạp chất.

– Sỏi tắng lẫn đen: sắt tương đối, chất lượng TB.

(sỏi cuội đã được mũi khoan phá nát)