Khoan giếng tại quận Hoàn Kiếm

0986283689  – Chuyên khoan giếng gia đình Φ60, khoan giếng công nghiệp Φ110 – Φ125 – Φ140 – Φ168 – Φ219 – Φ325, khu vực nội và ngoại thành Hà Nội trên mọi địa hình. – Sửa chữa giếng khoan,…
Khoan giếng tại quận Ba Đình

0986283689  CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỀ GIẾNG KHOAN: – Giếng có công suất < 2 m3/h hoặc < 30 m3/ ngày đêm: * Sử dụng loại giếng Φ48: loại giếng này cho công suất thấp nên chủ yếu phục…