Khoan giếng tại Hòa Bình

0986283689  – Khoan giếng công nghiệp từ D110 đến D450 vách nhựa PVC hoặc vách thép trên mọi địa hình. – Sửa chữa các loại giếng khoan gia đình, giếng khoan công nghiệp. Khắc phục tất cả các sự cố…