Khoan giếng tại quận Ba Đình

0986283689  CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỀ GIẾNG KHOAN: – Giếng có công suất < 2 m3/h hoặc < 30 m3/ ngày đêm: * Sử dụng loại giếng Φ48: loại giếng này cho công suất thấp nên chủ yếu phục…