Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn sử dụng:

  • Tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sử dụng mà đơn vị thi công đã cng cấp khi bàn gao công trình.
  • Nếu hệ thống bơm có nhiều đầu nước ra thì phải thiết kế 1 đầu ra luôn được mở.
  • Không tự ý đảo pha, hay tháo dây điện ra khỏi máy bơm.
  • Tuyệt đối không được tự ý thay đổi thiết kế mà đơn vị thi công đã thực hiện để tiện cho việc bảo hành công trình.
  • Muốn thay đổi kết cấu giếng phải được sự đồng ý của đơn vị thi công.

0986283689